معرفی

شرکت آنی گاز در سال ۱۳۹۷ توسط گروهی از مدیران و مهندسان با سابقه فعالیت در بخش‌های گوناگون شرکت گاز پس از اتمام دوران خدمت رسمی خود و با هدف ارائه خدمات بهره‌برداری و فنی مهندسی در تاسیسات گاز و همچنین خدمات پیمانکاری اجرائی پایه‌گذاری گردید. در راستای ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت، این شرکت با عنوان حقوقی «آرمان نگهداشت یگانه گاز» در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان خراسان رضوی به شماره ۶۶۱۳۰ ثبت و در سال ۹۸ موفق به اخذ رتبه ۵ در دو رسته «تاسیسات و تجهیزات» و «نفت و گاز» گردیده است.