خدمات تعمیراتی و بهره‌برداری

آنی گاز در بخش خدمات تعمیراتی و بهره‌برداری خود توانایی ارائه‌ی خدمات زیر را دارد:

  • خدمات امداد، مشترکین، قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات
  • خدمات تعمیر و نگهداری شبکه‌های تغذیه و توزیع گاز 
  • خدمات تعمیر و نگهداری ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (TBS & CGS)
  • خدمات تعمیر و نگهداری ایستگاه‌های حفاظت کاتدیک
  • خدمات تعمیر و نگهداری ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز صنعتی، نیروگاهی و مشترکین عمده
  • انجام کلیه امور و استقرار سیستم‌های نت (نگهداشت و تعمیرات) پیشگیرانه و فراگیر
  • عملیات اجرای نصب و استقرار تجهیزات مانیتورینگ، ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری و صنعتی
  • ارائه خدمات بهره‌برداری گاز مانند عملیات نشت‌یابی، رفع نشتی، تعویض سیستم‌های اندازه‌گیری
  • ارائه خدمات راهبردی امور مربوط به کالیبراسیون، دیسپچینگ و امور فنی و تخصصی گاز