چشم‌انداز

نظر به اینکه شرکت آرمان نگهداشت یگانه گاز آینده خود را در اعتلای صنعت گاز کشور جستجو می‌نمایند، به عنوان یک شرکت پیمانکاری کیفی، چابک و عملگرا بنا دارد از طریق تلاش، دقت، درستکاری و اطمینان‌بخشی، ضمن مشارکت در پایداری گاز، توان علمی و فنی خود را از طریق به‌کارگیری نیروهای متخصص و ماهر و دانش روز بهره‌برداری، چنان افزایش دهد که در محدوده تخصص‌های خود منبعی مطمئن و قابل اتکاء برای مشارکت در عملیات اجرائی و بهره‌برداری در صنعت گاز کشور باشد.