خدمات فنی در تاسیسات گاز در حال بهره‌برداری

آنی گاز در بخش خدمات فنی در تاسیسات گاز در حال بهره‌برداری خود توانایی ارائه ی خدمات زیر را دارد:

  • اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی
  • اجرای طرح‌های بازنگری و اصلاح شبکه‌ها و ایستگاه‌ها
  • اجرای عملیات اصلاح ناشی از عارضه‌یابی فنی و مهندسی تاسیسات گاز و ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز
  • عیب‌یابی و ترمیم پوشش شبکه‌های گاز