پروژه‌های انجام‌شده

  • بهره برداری و نگهداری شبکه گاز حرم مطهر رضوی

کارفرما: آستان قدس رضوی

  • خدمات گازبانی استان البرز

کارفرما:شرکت گاز استان البرز