خدمات

خدمات شرکت آرمان نگهداشت یگانه گاز (آنی‌گاز) شامل سه بخش اساسی خدمات تعمیراتی و بهره‌برداری، خدمات فنی در تاسیسات گاز در حال بهره‌برداری و خدمات اجرای طرح‌ها است. در ادامه شرح این خدمات به طور مفصل آمده است: