پروژه‌های در دست اجرا

  • رفع نواقص ازبیلت جهت پیمان سپاری از کارهای باقیمانده محور چشمه جلال، کمینگران و کلات

کارفرما: شرکت گاز استان خراسان رضوی